תפריט עסקיות

תקף בימים א'- ה' בין 12:15-16:00

עיסקית כוללת:
מנה ראשונה + מנה עיקרית + שתיה קלה

מחיר העיסקית לפי מחיר העיקרית

תפריט צהריים גוז ודניאל