תפריט בוקר - גוז' ודניאל

תפריט בוקר

**התפריטים הנ"ל מהווים דוגמה לסוג המנות המוצעות במסעדה.
המנות משתנות בהתאם לעונות השנה**

תפריט בוקר גוז ודניאל