תפריט ערב - גוז' ודניאל

תפריט ערב

English Menu

**התפריטים הנ"ל מהווים דוגמה לסוג המנות המוצעות במסעדה.
המנות משתנות בהתאם לעונות השנה**

תפריט ערב - גוז' ודניאל
תפריט ערב - גוז' ודניאל